دادگاه مورد صلاحیت اعتراض ثالث کدام است؟

0
0

اگر رایی از دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدید نظر تایید شود، رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت کدام دادگاه است؟

0
0

رسیدگی به این اعتراض ثالث با دادگاه تجدیدنظر است؛ زیرا رای در آنجا قطعیت یافته است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا ابتدا وارد خود شوید.

فهرست