انحصار وراثت

تقسیم ارث

تقسیم ارث و انحصار وراثت

ارث چیست؟ به لحاظ عرفی، ارث مالی است که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او تعلق می گیرد که البته در این خصوص مقررات و قواعد تقسیم…
ادامه مطلب
وکیل ارث و میراث

وکیل انحصار وراثت

امروزه وقتی کسی فوت می کند یکی از اصلی ترین موضوعاتی که بعد از آن بازماندگان را به خود مشغول می کند، موضوع انحصار وراثت است. انحصار وراثت یعنی اینکه…
ادامه مطلب
ارث از مادر

ارث مادر

به طور کلی زمانی یک نفر فوت می کند برای تقسیم آنچه از دارایی او باقی مانده است ابتدا باید قرضها و دیونی که از متوفی به جا مانده است…
ادامه مطلب
2 2

ارث و نکات حقوقی آن در قوانین

یکی از مسائل جنجال برانگیزی که عموما بعد از مرگ موضوعیت پیدا می کند و گاها سبب ایجاد استحکاک میان اعضای خانواده می شود، ارث و نحوه تقسیم آن میان…
ادامه مطلب
فهرست