جرائم حقوقی

غرماء چیست؟ | غرماء کردن در حقوق

معنی غرماء در حقوق به طور کلی، در شرایطی که شخصی ورشکسته شود و اموال و دارایی هایش برای پرداخت طلب همه طلبکاران کافی نباشد، این اموال در بین طلبکاران…
ادامه مطلب

دیون ممتازه و اولویت بدهی

دیون ممتازه چیست؟ با وجود اینکه اصل بر تساوی طلبکاران است، در مواردی خاص قانونگذار با هدف حمایت از برخی طلبکاران، پرداخت طلب افرادی را در اولویت قرار می دهد…
ادامه مطلب

عقد عاریه شرایط و ارکان

بررسی عقد عاریه به طور کلی استفاده از مال شخصی بدون اذن یا اجازه او امکان پذیر نمی باشد. به همین دلیل ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد،…
ادامه مطلب

بررسی عقد ضمان و شرایط آن

عقد ضمان چیست؟ عقد ضمان یکی از عقود رایجی است که در قانون به آن پرداخته شده است. این قرارداد بین شخص طلبکار و ضامن منعقد می شود و مدیون…
ادامه مطلب

عقد وقف

عقد وقف چیست؟ عقد وقف یکی از عقود تعریف شده در قانون مدنی و از نوع عینی می باشد، که دارای ارکان مشخصی است. در تعریف لغوی عقد وقف می…
ادامه مطلب
گروه وکلای عدل ایرانیان

قوانین ضمانت وام

امروزه متقاضیان دریافت وام ­های بانکی درحال افزایش هستند، متعاقبا بانک ­ها جهت تضمین بازپرداخت وام از وام ­گیرنده درخواست معرفی ضامن می­ نمایند. لازم است طرفین قرارداد ضمانت دارای…
ادامه مطلب
گروه وکلای عدل ایرانیان

نحوه اجرای محکومیت های مالی

از آنجا که نحوه اجرای محکومیت ­های مالی با احکامی که دادگاه ­ها در امور غیرمالی اتخاذ می ­کنند متفاوت می­ باشد، قانونگذار قانونی را تحت عنوان نحوه اجرای احکام…
ادامه مطلب

مجازات تحصیل مال نامشروع

حتما شما هم اصطلاح مال نامشروع را شنیده اید؟ اما آیا معنای دقیق مال نامشروع را می دانید؟ آیا درباره مجازات تحصیل مال نامشروع چیزی شنیده اید؟ معنی اولی که…
ادامه مطلب
جرایم اقتصادی

انواع جرم اقتصادی

اقتصاد به عنوان یکی از اساسی ترین پایه های اقتدار هر کشور باید به اساس قواعد و اصول علمی و مبتنی بر واقعیت ها باشد تا چرخه مالی کشور با…
ادامه مطلب
اعاده دادرسی حقوقی

اعاده دادرسی حقوقی

اعتراض کردن به رای روش های مختلفی دارد مثل تجدیدنظر خواهی، اعاده دادرسی و … . هر کدام از روشهای اعتراض کردن به رای قواعد و مقررات خاص خود را…
ادامه مطلب
فهرست