جرائم حقوقی

رفع ممنوع الخروجی با حکم اعسار

بررسی رفع ممنوع الخروجی با حکم اعسار هرکشور، براساس قوانین خود، برخی از اعمال و رفتارها را مشمول مجازات ممنوع الخروجی می‌داند و در مواقعی، به منظور جلوگیری از تحقق…
ادامه مطلب

اثبات وقوع بیع چیست؟

بررسی اثبات وقوع بیع به طور کلی بیع یکی از انواع عقود معین محسوب می شود که قوانین حاکم بر آن، در قانون مدنی آورده شده است و جز جرایم…
ادامه مطلب

اعاده حیثیت چیست؟

در پاسخ به این پرسش که اعاده حیثیت در دعاوی حقوقی چیست، می‌توان گفت در صورتیکه شخصی ارتکاب یک جرم را به دیگری نسبت دهد، اما این ادعا با واقعیت…
ادامه مطلب
برای مشاوره رایگان تلفنی کلیک کنید : 47783-021
فهرست