مجله مقالات حقوقی

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش چیست؟ گواهی عدم امکان سازش یک تاییدیه از سوی دادگاه است مبنی بر اینکه زوجین با یکدیگر، نمی توانند زندگی کنند و با هم سر سازش…
ادامه مطلب

عریضه نویس

آشنایی با عریضه نویس در مورد عریضه نویسی و تکمیل بخش های مرتبط با دادخواست، قانون مشخصی وجود ندارد. با این حال، تنظیم عریضه می بایست به شکلی باشد که…
ادامه مطلب

پروانه ساختمان

پروانه ساختمانی چیست؟ برای اقدام به ساختمان سازی اولین قدم آن است که شما مجوز و پروانه ساخت بگیرید تا اقدام شما من باب عدم رعایت اصول ساخت و ساز…
ادامه مطلب

تامین دلیل

تامین دلیل چیست؟ در برخی موارد به منظور حفظ اسناد و مدارکی که ممکن است در آینده به عنوان دلیل و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار گیرند، درخواست تامین…
ادامه مطلب

دیوان عالی کشور

آشنایی با دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی در ایران با عنوان دیوان عالی‌ کشور شناخته می شود. ریاست این نهاد بر عهده شخصی مجتهد و عادل است که…
ادامه مطلب

آیین دادرسی کیفری

 آیین دادرسی کیفری چیست؟ به طورکلی می توان گفت رسیدگی به دعاوی مراجعین و تعیین مجازات‌ در دادگاه ‌های کیفری و دادسراها، با بکار گیری مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری،…
ادامه مطلب

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

آشنایی با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیش از راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تنها راه موجود برای ثبت دادخواست یا شکوائیه، مراجعه به مجتمع قضایی مربوطه بود. این روند…
ادامه مطلب

مشاعات ساختمان

آشنایی با مشاعات ساختمان با تغییر سبک زندگی و افزایش آپارتمان نشینی در جوامع، چندین خانواده به طور مشترک و همزمان در طبقات مختلف یک ساختمان اسکان داده شده اند.…
ادامه مطلب

فرار از دین

آشنایی با فرار از دین معامله ای که با هدف فرار از دین صورت گیرد، به این معناست که شخصی برای پرداخت نکردن بدهی خود، اموال و دارایی هایش را…
ادامه مطلب

تبرئه شدن و شرایط آن

تبرئه شدن متهم در چه شرایطی انجام می شود؟ تبرئه شدن متهم در اصطلاح حقوقی مبرا شدن او از حکم اتهام است؛ به بیان دیگر در جریان تحقیقات مقدماتی و…
ادامه مطلب
فهرست