دعاوی ملکی

بررسی انواع دعاوی ملکی حقوقی

امروزه روند صعودی ارزش املاک و مستغلات در ایران، باعث انجام معاملات بسیار و سرمایه‌گذاری های عظیم در این زمینه شده است. با این وجود به دلیل نداشتن تخصص کافی…
ادامه مطلب

آشنایی دعاوی ثبتی ملکی

آشنایی با دعاوی ثبتی ملکی به ثبت رساندن املاک به عنوان یک مال غیرمنقول الزامی است. چراکه در صورت سهل انگاری در اینباره و انجام معاملات این املاک، امکان بروز…
ادامه مطلب

حق انتفاع چیست؟

بررسی حق انتفاع به طور کلی حق انتفاع، به اجازه استفاده از منافع مال مربوط می شود که بوسیله مالک به شخص دیگری داده خواهد شد. به معنای دقیقتر می…
ادامه مطلب

نحوه شکایت در مورد اجاره خانه

بررسی شکایت در مورد اجاره خانه به طور کلی روابط میان موجر و مستاجر دارای پیچیدگی هایی است که علاوه بر قانون مدنی، که مباحث مفصلی را به آن اختصاص…
ادامه مطلب

نحوه گرفتن حکم تخلیه

بررسی گرفتن حکم تخلیه قرارداد اجاره میان مالک و مستاجر، یکی از متداول ترین قراردادهایی است که بین افراد تنظیم می‌شود. براساس این سند، مستاجر در ازای پرداخت مبلغی مشخص…
ادامه مطلب

آشنایی با معامله ملک ورثه ای

زمانی که مالک ملکی فوت می‌کند براساس قانون انحصار وراثت، املاک و دارایی وی به وراث انتقال می یابد، بجز در شرایطی که وصیت‌نامه رسمی تنظیم شده باشد و یا…
ادامه مطلب
فهرست