مفاهیم اولیه قضائی

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری

بررسی اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری یکی از متداولترین مشکلاتی که امکان دارد در زمان اتمام قرارداد، برای موجر پیش بیاید، تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. در این مواقع…
ادامه مطلب
اعتراض به قرار منع تعقیب

اعتراض به قرار منع تعقیب

بررسی اعتراض به قرار منع تعقیب قرار منع تعقیب یکی از مهم ترین قرارهای قانون آیین دادرسی کیفری برای شاکی است، که توسط دادسرا صادر می شود. در مورد اعتراض…
ادامه مطلب
تفاوت دادسرا و دادگاه

تفاوت دادسرا و دادگاه

فرق دادسرا و دادگاه در صورتیکه قصد مراجعه به مراجع قضایی دادگستری را دارید، آشنای با تفاوت های دادسرا و دادگاه و نوع صلاحیت و عملکرد هر یک الزامی است.…
ادامه مطلب
جرم

فرق خلاف و جرم در چیست؟

فرق تخلف و جرم در چیست؟ برخی از افراد به دلیل نداشتن آگاهی کامل نسبت به مفاهیم جرم و تخلف این دو واژه را به جای یکدیگر به کار می‌برند.…
ادامه مطلب
فهرست