روابط زوجین

ازدواج صوری احکام و مجازات

ازدواج صوری و ماهیت آن ازدواج صوری در اصطلاح حقوقی به ازدواجی گفته می شود که به صورت غیر واقعی انجام می شود یعنی زن و مردی که تصمیم به…
ادامه مطلب

نکاح شغار و شرایط آن

بررسی نکاح شغار در زمان پیش از اسلام و عصر جاهلیت، به دلیل این که حرمتى براى زن قائل نبودند، مهریه ای که برای زن در نظر گرفته شده بود،…
ادامه مطلب

نکاح متعه شرایط و نحوه انعقاد

بررسی نکاح متعه بر اساس شرع، قانون مدنی دو نوع ازدواج یعنی نکاح دائم و نکاح منقطع یا صیغه را جایز دانسته است. نکاح متعه نیز، شکلی از ازدواج موقت…
ادامه مطلب
فهرست