مهریه و طلاق

Abra

ابراء یا برائت ذمه در مهریه

آشنایی با ابراء معنای لغوی ابراء، خلاص کردن از دین می باشد و مطابق با قانون مدنی عبارت است از اینکه داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.…
ادامه مطلب

شرایط تعدیل مهریه

بررسی شرایط تعدیل مهریه یکی از متداول ترین دعاوی ارائه شده در دادگاه های خانواده، مبحث درخواست تعدیل اقساط مهریه و یا کاهش اقساط مهریه می باشد. با در نظر…
ادامه مطلب

فریب در بخشش مهریه

مهریه بخشیده شده قابل رجوع است؟ چه زمانی فریب در بخشش مهریه پیش می آید؟ مهریه حق قانونی زن است و مرد تحت هیچ شرایطی نمی تواند از پرداخت آن…
ادامه مطلب

هزینه ثبت طلاق

بررسی هزینه ثبت طلاق یکی از موسسات اداره ثبت، که به قوه قضائیه وابسته نیست و به صورت خصوصی فعالیت می کند، با عنوان “اداره ثبت اسناد رسمی” شناخته می…
ادامه مطلب

طلاق از طرف زوج

با توجه‌ به رویه جدید بعد از 6 جلسه با مشاوره و گرفتن حکم عدم سازش مرد می‌تواند طلاق بگیرد. همان گونه که صریح ماده می‌گوید مرد می‌تواند به دادگاه…
ادامه مطلب
نوبت دهی طلاق

سامانه نوبت‌دهی طلاق (تصمیم)

همان‌طور که می دانید رویه موجود برای طلاق توافقی تا قبل سال 1399 مراجعه زوجین به دفاتر خدمات قضایی بوده است و طبق بخشنامه‌ای که در آذرماه 1399 صادر شد…
ادامه مطلب

اجرت المثل پس از فوت شوهر

اجرت المثل چیست و آیا امکان مطالبه اجرت المثل پس از فوت شوهر وجود دارد؟ یکی از چالش‌های حقوقی امروز زندگی در جامعه ما، حق و حقوقی است که قانون…
ادامه مطلب
Demand for dowry after the death of the woman

مطالبه مهریه پس از فوت زن

مهریه جزو حقوق قانونی زوجه بوده و جزئی از اموال وی تلقی می‌شود. زن می‌تواند در صورتی که مهریه وی عندالمطالبه باشد، در هر زمان نسبت به دریافت آن اقدام…
ادامه مطلب
فهرست