خانواده و طلاق

ازدواج صوری احکام و مجازات

ازدواج صوری و ماهیت آن ازدواج صوری در اصطلاح حقوقی به ازدواجی گفته می شود که به صورت غیر واقعی انجام می شود یعنی زن و مردی که تصمیم به…
ادامه مطلب
فهرست