جرائم و دعاوی کیفری

جعل عنوان

جرم جعل عنوان جرم جعل عنوان را طبق نص ماده 555 تا 557 قانون مجازات اسلامی در فصل هشتم کتاب تعزیرات مورد بررسی قرار داده است و بیان داشته است…
ادامه مطلب

آیین دادرسی کیفری

 آیین دادرسی کیفری چیست؟ به طورکلی می توان گفت رسیدگی به دعاوی مراجعین و تعیین مجازات‌ در دادگاه ‌های کیفری و دادسراها، با بکار گیری مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری،…
ادامه مطلب

قصاص و شرایط آن

قصاص نفس قانون گذار در قانون مجازات، قاتلی که مرتکب جنایت عمدی قتل شده است را به قصاص نفس محکوم می کند. به بیان دیگر زمانی ما می توانیم تقاضای…
ادامه مطلب

مسئولیت کیفری و شرایط آن

آشنایی با مسئولیت کیفری و شرایط آن در صورتیکه فردی مرتکب عملی برخلاف قانون شود، خود شخص مسئول عمل مجرمانه اش خواهد بود و نه شخص دیگری؛ به همین خاطر…
ادامه مطلب
فهرست