دعاوی ملکی

وکیل ملکی

وکیل ملکی

ملک و املاک از قدیم الایام موضوع دعوای زیادی بوده است و افراد بر سر این موضوع نزاع داشته اند که گاهی آن را از طریق مصالحه و سازش و…
ادامه مطلب
اجرتالمثل ایام تصرف

اجرت المثل ایام تصرف

فردی که مالک قانونی یک مال شناخته می‌شود به تبع حقوقی که به واسطه مالکیت آن مال دارد، علاوه بر عین، مالک منافع ناشی از مال نیز محسوب می‌شود، از…
ادامه مطلب
فهرست