آیا زن می تواند دیه تصادف را بابت مهریه مطالبه کند؟

پاسخ داده شده
0
0

باسلام.همسر مهریه اش را به اجرا گذاشته مرد در تصادف مجروح شده.قرار است بیمه مبلغی را بابت دیه به مرد بدهد.زن این مبلغ دیه را بعنوان مال به اجرای احکام معرفی کرده است.مرد طلبکاران دیگری نیز دارد.آنها نیز مبلغ دیه را بعنوان مال معرفی کرده اند که در عوض طلب خود دریافت کنند.سایر طلبکاران زودتر از خانم نسبت به معرفی دیه به عنوان مال معرفی کرده اند.اما هنوزپرونده بیمه تکمیل نشده است. سوال:مبلغ دیه به چه کسی میرسد؟

این بهترین پاسخ ممکن است
0
0

سلام هر طلبکاری که زودتر اقدام کرده باشد می تواند مبلغ دیه را بابت طلب خود بردارد

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا ابتدا وارد خود شوید.

فهرست