دعاوی کیفری

بازجویی چیست

بازجویی چیست ؟

همانطور که از کلمه بازجویی بر می آید این کلمه مربوط به بررسی و کشف حقیقت است تا بتوان واقعیت یک جرم را به دست آورد. همه ما این اصطلاح…
ادامه مطلب
ضبط وثیقه

ضبط وثیقه

وقتی فردی به عنوان متهم تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد بعضا قبل از اینکه درباره او در دادگاه حکم صادر شود بازپرس اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی می کند.…
ادامه مطلب
مجازات فحاشی و توهین

مجازات فحش و توهین

همه ما با افرادی که به ما توهین کرده اند و یا اقدام به فحاشی کرده اند رو به رو شده ایم و شاید از بد ماجرا خودمان یکی از…
ادامه مطلب
فهرست