دعاوی کیفری

اعتراض به رای اعاده دادرسی

اعتراض به رأی اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یعنی اینکه یک حکم در دادگاه صادر شده است و بعد از آن به دلیل وجود یکی از جهات اعاده دادرسی یکی از طرفین دعوا درخواست می کند…
ادامه مطلب
اعاده دادرسی کیفری خاص

اعاده دادرسی کیفری

وقتی یک رای در مرجع تجدیدنظر صادر می شود و حکم باید اجرای شود اغلب این سوال به وجود می آید می توانم بعد از تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی بدهم؟…
ادامه مطلب
انتقال مال غیر در مال مشاع

انتقال مال غیر در مال مشاع

انتقال مال غیر در مال مشاع به چه معناست؟ اگر چند نفر با هم در یک ملک شریک باشند به طوری که بدون اجازه یکی دیگری نتواند تصرفاتی در ملک…
ادامه مطلب
جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری به عنوان یکی از جرایمی که این روزها به شدت در حال رواج است از طرق گوناگون مثل کلاهبرداری های اینترنتی ممکن است به وقوع بپیوندد.  کلاهبرداری جرمی…
ادامه مطلب
شکایت از فروشگاه اینترنتی

نحوه شکایت از فروش اینترنتی

شکایت از فروش اینترنتی به دنبال رواج خرید و فروش اینترنتی یکی از دستاورد های منفی پیشرفت تکنولوژی است که روال خرید و فروش ها به طور کلی دگرگون کرده…
ادامه مطلب
از شاکی

رضایت شاکی

وقتی جرمی رخ می دهد شاکی و بزه دیده حقوقی دارد که می تواند از آنها استفاده کرده و هر کدام از این حقوق روند رسیدگی را به طور کامل…
ادامه مطلب
وکیل جعل

وکیل جعل

وکیل جعل کسی است که تخصص حقوقی او در امور کیفری است و تسلط و تمرکز کافی به قوانین و مقررات جزا و جرائم کیفری داشته و در واقع تمرکز خود…
ادامه مطلب
قتل و وکیل قتل

وکیل قتل

وکیل قتل ، بهترین وکیل قتل : وکیل قتل شخصی است که  وکالت قاتل یا وکالت اولیای دم ( مقتول ) را میپذیرد و اینکه بتواند با دفاع درست از…
ادامه مطلب
فهرست